Lịch sử hình thành

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển kỹ thuật An Việt

Công ty An Việt

Công ty An Việt tiền thân là trung tâm sản xuất, chế tạo, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị cơ khí – thủy lực An Việt được thành lập 2009

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển kỹ thuật An Việt.

Đến ngày 09/03/2016 chính thức đổi tên thành : Công ty cổ phần đầu tư và phát triển kỹ thuật An Việt.