CÔNG TY CỎ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT AN VIỆT

Địa chỉ: Thôn Yên Hà, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Điện thoại/Fax: 0243.951.8280

Mail: anvietintech@gmail.com

Hotline: 0989.767.343 – Mr Cường; 0912.140.012 – Mr Viện

Chuyên cung cấp các dịch vụ:

  • Tư vấn thiết kế hệ thống thủy lực, máy thủy lực
  • Tư vấn thiết kế hệ thống thiết bị điện – tự động hóa
  • Cải tạo sửa chữa hệ thống thủy lực, máy thủy lực